Centenar de la Ploma_3
ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL
Centenar de la Ploma
Centenar de la Ploma 1
Centenar de la Ploma 2

Projecte d’enjardinament de la plaça Centenar de la Ploma

La gestació d’aquest projecte és atípica. Conforme evolucionava s’ha anat trobant amb un conjunt de xicotets entrebancs que han provocat que aquest projecte no es costruïsca tal i com va ser concebut, sinó una altra cosa. Ací comença la història d’aquest no projecte.

Ens trobem a Ciutat Vella, al barri del Carme. Una trama urbana compacta i densa, on, no obstant això, existeixen innombrables petits espais que ofereixen oportunitats per acollir el verd i la biodiversitat. Aquest projecte se situa en un d’aquests espais, i torna verd un espai fins ara, gris.

Deixant de costat la lògica dels adults, la ploma descontextualitzada del fet històric que dóna nom a la plaça, els indis, les cantonades preexistents, els triangles i les fletxes possibiliten una sèrie de recursos per a generar una estratègia que redefinisca aquest conjunt d’espais lliures compost per la plaça del Centenar, l’àrea del ficus protegit i la plaça compresa entre el carrer Morella i Raga.

La proposta presentada reprograma la plaça del Centenar, ampliant l’espai de jocs infantils per als més menuts i les més menudes, eliminant part dels murs perimetrals i introduint vegetació. D’aquesta manera, se suavitza la duresa de l’espai, es mitiguen els sorolls i s’aporta color.

També inclou un espai íntim reservat a la natura situat a l’àrea de protecció del ficus. Aquest espai es converteix en un oasi baix del gran arbre i que, mitjançant una passarel·la, permet la comunicació entre les dues places.

Finalment, i només amb el pressupost habilitat diguem per a una primera fase, es prioritzen les actuacions a la plaça compresa entre el carrer Morella i Raga. S’intensifica la presència de vegetació a mode de bosc i es col·loca una nova zona de jocs infantils per als més majors i les més majors. Es busca situar un element singular en altura que li done caràcter a aquest espai i que possibilite connexions visuals entre les dos places. Els elements de formigó que envolten la torre funcionen com a bancs,  escales i rampes o, són també elements de joc? Es proposa l’ús de sorra com a material d’absorció d’impactes o, es jugarà també amb ella? Per últim, s’introdueix l’aigua mitjançant una font, com l’utilitzaran els més menuts i les més menudes a l’estiu?

L’estratègia dissenyada per a la plaça del Centenar de la Ploma i el seu entorn pretén generar una imatge renovada d’uns espais degradats. Un ficus convertit en protagonista, dues places en una, un bosc urbà i xicotets accidents topogràfics, sense atributs, que senzillament, conviden a ser usats ‘malament’.

Ens veiem a la ploma!

Client: Ajuntament de València
Emplaçament: València
Equip: Juan Català + Alejandra Català + Laura Garcia + Manuel Pérez
Col·laboradora: Maria Pedro
Pressupost: 37.420,32 €
Any: 2017