senyera_2
SENYERA
SENYERA
S1 S2 S3
S1 S2 S3
S1 S2 S3
S1 S2 S3

Projecte de remodelació del jardí Senyera

Aquest projecte forma part de la sèrie “històries d’un no projecte”, juntament amb l’enjardinament del Centenar de la Ploma. Aquesta sèrie recull eixes propostes que per un conjunt de xicotets entrebancs no han sigut executats tal com van ser ideats.

L’objectiu d’aquest projecte és la remodelació del jardí Senyera situat al barri de Mont-Olivet, al districte Quatre Carreres a la ciutat de València. El projecte naix de la voluntat de les veïnes i veïns del barri i ha sigut recollit per l’Ajuntament de València a través d’una consulta ciutadana.

Volem permetre que la natura s’expresse, sense les imposicions marcades per les persones. Respectem tots i cadascú dels arbres preexistents. La vegetació controlada i regulada passarà a ser lliure, convivint amb el gran nombre d’arbres, creant una atmosfera tranquil·la al seu interior. Trenquem la geometria perimetral dels arbustos i els convertim en elements menys controlats. L’element central preexistent s’elimina per a unificar l’espai. Enfront de la natura lliure i salvatge, sense geometries, l’arquitectura introduïda per la mà de l’ésser humà apareix a partir de la perfecta geometria del cercle. Tres cercles per als usuaris potencials del nou parc: les xiquetes i els xiquets més menuts, les xiquetes i els xiquets més majors i les persones de més edat.

Aquests cercles generen tres zones: un arener, una altra zona de jocs i un espai d’exercici. Es construeixen amb un element perimetral de formigó que pot convertir-se en seient per adults (45 cm.) o per a xiquetes i xiquets (30 cm.). De la mateixa manera, també permet l’accés a aquestes zones (15 cm.). També plantegem uns cilindres a diferents altures convertits en un element de joc més del parc. Situem un aparcament de bicicletes de forma radial seguint la geometria del cercle. Què passaria si es convertiren també en un element més de joc?

Després d’una anàlisi de fluxos hem observat que la major part del veïnat accedeix a través del carrer de Villafermosa. Aquest fet juntament amb la voluntat de donar major protagonisme a l’eucaliptus, ens ha portat a situar un dels accessos principals en aquest punt. Els altres dos accessos proposats se situen pròxims als dos passos de la via que acull més trànsit de vianants, Avinguda General Urrutia.

El jardí Senyera queda convertit per una banda en un espai que fomenta la biodiversitat urbana i per altra en un espai intergeneracional on s’invita al joc lliure, a l’expressió lliure, sense restriccions ni normes. Un espai on ser una xiqueta o xiquet i on les i els majors ho poden tornar a ser.

Client: Ajuntament de València
Emplaçament: València
Equip: Juan Català + Alejandra Català + Laura Garcia + Manuel Pérez
Col·laboradora: Maria Pedro
Pressupost: 37.561,32 €
Any: 2017