participacio_pms01
participacio_pms04
ppp 111110 839 mod
ppp 111110 859 mod
participacio_pms05
ppp IMG_4631 mod
ppp IMG_4636 mod
participacio_pms02
participacio_pms03
ppp CIMG7580 mod
ppp IMG_4132 mod
ppp CIMG7477 mod
ppp IMG_4803 mod
ppp IMG_4805 mod
ppp IMG_4882 mod
ppp IMG_6794 mod

Procés de participació ciutadana del Pla de Mobilitat Sostenible de Tavernes de la Valldigna

Fer copartícips les ciutadanes i els ciutadans en la planificació de la mobilitat és molt més que un simple requisit establert per la mateixa Llei 2/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana als seus principis generals o, fins i tot, més que el simple subministrament d’informació sobre el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible a la ciutadania.

Com que es tracta un tema que assoleix aspectes diversos de la vida a la ciutat, el Pla deu ser un instrument per concertar actuacions entre les diferents regidories de l’Ajuntament, de manera que aquest treball transversal esdevinga una bona pràctica de funcionament de l’administració i produïsca un benefici més enllà del seu propi objecte. La redacció d’un pla de mobilitat urbana i sostenible és un fet especialment rellevant tant pels horitzons temporals com per aquesta transversalitat política que implica.

El fet de sumar la ciutadania, des de l’inici, al debat entre l’administració local, càrrecs electes i tècnics municipals, i l’equip redactor del Pla de Mobilitat Sostenible, ha de donar legitimitat al procés amb el convenciment que millorarà la qualitat en la presa de decisions en totes les fases i facilitarà l’execució posterior de les accions més compromeses del Pla. La complexitat, les contradiccions i la variabilitat de la mobilitat fan que no hi haja solucions úniques ni generals per a planificar-la, per la qual cosa és necessari implicar les ciutadanes i els ciutadans a través de fórmules participatives amb les que puguen aportar els seus punts de vista i participar en la planificació de qüestions que els afecten.

La participació és un procés delicat que cal plantejar estratègicament, dotant-lo d’una metodologia i d’uns mitjans tècnics i de difusió adequats. Perquè el Pla siga eficaç i viable, cal que la població el senta com a propi, la qual cosa exigeix haver participat de la seua elaboració en cadascuna de les seues fases, des de la identificació dels problemes, fins l’elecció de les mesures, passant per la discussió dels escenaris i alternatives. Llavors, el procés de participació s’estructura en una sèrie d’etapes que corresponen a un desenvolupament lògic que va des de la informació prèvia i difusió del procés, la consulta pública i consens de propostes, l’elaboració del pla d’acció, i finalment la tasca de control i seguiment.

Així, per una banda, proposem una campanya de difusió amb l’objectiu d’introduir el concepte de mobilitat sostenible entre la població, a més de divulgar els mitjans de com participar, i finalment, sensibilitzar la gent cap a hàbits més saludables i que comporten major qualitat de vida urbana. Per altra banda banda hem emprat una sèrie de qüestionaris que compleixen un objectiu de recerca d’informació i hàbits de desplaçament de la població, general i per sectors, en un dia laborable o en un dia festiu, qüestions sobre el transport públic, l’ús del vehicle privat, l’ús de la bicicleta i la qualitat de l’espai públic. A més a més, es preparen altres eines més flexibles, com fullets d’aportacions, físics o digitals. Paral·lelament hem realitzat diverses activitats de participació per tal d’arribar al major nombre de gent, com ara, les jornades de taules temàtiques, per a aconseguir la implicació directa de la ciutadania, tant en la identificació de problemes com en la recerca de solucions, els tallers de mobilitat infantil i juvenil, i el cicle de xerrades, on compartir coneiximents i generar debat. Uns dels elements claus per a aconseguir l’èxit del Pla de Mobilitat Sostenible és l’aceptació d’una cultura de la mobilitat més sostenible, el que permetrà una millor acollida de les propostes del Pla.

Els resultats d’aquestes activitats i qüestionaris de participació, i altres fets esdevinguts en relació a la marxa del Pla, els hem venint publicant al lloc web de participació de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. A més, hem habilitat comptes en diferents xarxes socials amb l’ànim de divulgar el Pla i mantenir informats del procés de participació. Les xarxes socials poden ser un excel·lent canal de comunicació per a identificar problemàtiques relacionades amb la mobilitat i debatre iniciatives que milloren la vida a Tavernes de la Valldigna.

Accèssit al Premio Conama 2012 a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios pel Procés de Participació Ciutadana del Pla de Mobilitat Sostenible a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 

‘pmstavernes: promoting local sustainable mobility through social media’ acció enregistrada en la Campanya de la Comissió Europea sobre mobilitat urbana sostenible ‘Do the right mix’

Client: Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Emplaçament: Municipi de Tavernes de la Valldigna
Equip redactor: Alejandra Català + Mariola Fortuño + Laura García
Col·laboradors: Raúl Ferrís + Francesc Bononad
Any: 2012

tavernesvalldigna.org/pms/
participa.tavernes.es
facebook
twitter
issuu
vimeo