pla_movilitat_01
pla_movilitat_barranc4 mod
pla_movilitat_CIMG7340 mod
pla_movilitat_major3 mod
pla_movilitat_ramon i cajal2 mod
pla_movilitat_IMG_6413 mod
pla_movilitat_IMG_6448 mod
pla_movilitat_05
pla_movilitat_03
pla_movilitat_02
pla_movilitat_308 mod
pla_movilitat_06
1105107 pms 2.5.2.b COBERTURA EQUIPAMENTS
1105107 pms 4.2.1.a  XARXA ITINERARIS PRINCIPALS
1105107 pms 4.2.5.a AMPLADA VORERES
pla_movilitat_04

Pla de Mobilitat Sostenible de Tavernes de la Valldigna

La mobilitat urbana és una de les variables fonamentals que cal tenir en compte a l’hora de plantejar-nos un model de ciutat més sostenible per al municipi de Tavernes de la Valldigna. Així la finalitat del Pla de Mobilitat Sostenible és definir les estratègies per tal d’aconseguir un futur esquema de mobilitat basat en la qualitat de vida, la cohesió social, la millora de l’accessibilitat, el creixement econòmic i la reducció dels impactes ambientals negatius del transport.

En aquest Pla s’han tractat els aspectes que afecten la vida diària de les ciutadanes i ciutadans de Tavernes de la Valldigna pel que fa als seus desplaçaments quotidians i d’oci al poble i a la platja. S’han estudiat, entre altres, l’estat del transport públic que dóna servei al municipi, la fluïdesa dels desplaçaments a peu i amb bicicleta, l’afecció del vehicle privat sobre l’espai públic, l’aparcament, la càrrega i descàrrega, i, fins i tot, com aquests aspectes incideixen en l’activitat turística del municipi.

La visió fragmentada de la mobilitat com un problema de millora de tràfic, velocitat i temps dels desplaçaments, ha de ser superada. Per tant, aquest document recull la vessant de millora de la qualitat de vida reflectida en la qualitat de l’espai públic, els mitjans de transport col·lectiu, el medi ambient, l’accessibilitat per a totes les persones, etc.

L’ús desmesurat del vehicle privat motoritzat per a gran part dels desplaçaments ordinaris compromet l’espai del carrer, que deixa de ser lloc de trobada i reunió de la ciutadania per a convertir-se en un lloc d’estacionament i trànsit de vehicles a motor. La clau per a avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més sostenible passa per repensar els hàbits de mobilitat i avaluar els efectes positius dels canvis que es poden introduir si se situa els vianants i usuaris de la bicicleta i el transport públic en el centre de les accions de les polítiques públiques.

L’elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible ha seguit un procés pautat, que ha necessitat de la participació de la ciutadania, de l’equip de govern, dels tècnics municipals, de la xarxa associativa i de la resta de sectors relacionats, per tal de recollir les diferents visions i percepcions sobre la situació actual de la mobilitat al municipi i poder definir quines mesures cal prendre a fi de viure millor a Tavernes de la Valldigna.

El resultat pràctic d’aquest acord social, polític i tècnic, ha de ser una bateria de línies d’actuació coordinades en un programa pressupostari i d’acció temporal, adoptat i aprovat pel ple de l’Ajuntament, com un vertader programa d’actuacions.

Accèssit al Premio Conama 2012 a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios pel Procés de Participació Ciutadana del Pla de Mobilitat Sostenible a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 

‘pmstavernes: promoting local sustainable mobility through social media’ acció enregistrada en la Campanya de la Comissió Europea sobre mobilitat urbana sostenible ‘Do the right mix’

Client: Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Emplaçament: Municipi de Tavernes de la Valldigna
Equip: Alejandra Català + Mariola Fortuño + Laura García
Col·laboradors: Esther López + Vicente Pasqual Jordà
Any: 2012
participa.tavernes.es
facebook
twitter
issuu
vimeo