ipad2
ipad1

participa.tavernes.es

Web de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

La complexa realitat que ens envolta fa imprescindible l’intercanvi de coneixements i la suma d’esforços per tal d’acarar-la. Mitjançant el diàleg col•lectiu podrem donar respostes i prendre millors decisions en els assumptes que ens afecten a tots.

Aquest lloc naix amb l’objectiu de crear un espai d’informació, comunicació i debat, tot buscant la implicació de la ciutadania i les entitats locals en qüestions que ens toquen de ben a prop. Actualment, les tecnologies de la informació i la comunicació afavoreixen noves fórmules de participació que complementen els canals tradicionals. La xarxa enganxa, i açò en la diversitat de sentits del terme anglésengage: (la xarxa) connecta i compromet; (la xarxa) enllaça i implica.

El treball reticular de les associacions té un paper rellevant en la formació i consolidació de ciutadania, en tant que fa partícip a l’individu dels interessos col•lectius. Tavernes de la Valldigna té una notable trajectòria en l’associacionisme. Des d’ací es vol donar suport i una empenta més a les associacions del municipi que es mantenen actives. Cal fer un tomb i trobareu informació de profit relacionada amb elles.

Els espais i els processos de participació són eines fonamentals per a incorporar els interessos i el coneixement dels ciutadans en la definició i desenvolupament de les polítiques públiques. En aquest lloc web trobareu mecanismes i canals per a poder dir la vostra. Podreu contribuir als procediments que estiguen en marxa, i afegir-se a les diferents taules que constitueixen el Fòrum General de Participació Ciutadana.

Aquesta porta donarà pas a totes les accions que, iniciades des de les diferents àrees de l’Ajuntament, s’adrecen a potenciar i enfortir la participació ciutadana. Animeu-se també vosaltres a donar el pas.

Client: Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Emplaçament: Municipi de Tavernes de la Valldigna
Equip: Alejandra Català + Laura Garcia
Col·laboradors: Estudi Cercle + Francesc Bononad
Any: 2014
participa.tavernes.es
facebook
twitter
instagram
vimeo