portada
passejada-13
passejada-15
passejada-11
dibuix-1a-passejada
passejada-25
passejada-24
passejada-22
passejada-21
passejada-26
entrevista-1
entrevista-2
estudi-opinio
estudi-opinio-2
planol-consutla
escuela-bolomor-2
escuela-bolomor-1
postales
postal-1
postal-2
postal-3
postal-4
postal-5

Estudi de Paisatge de Tavernes de la Valldigna

L’Estudi de Paisatge de Tavernes de la Valldigna és un document vinculat al planejament i té com a finalitat establir els objectius i estratègies que permeten identificar i dissenyar les actuacions de conservació i posada en valor del paisatge local. Per paisatge s’entén qualsevol part del territori tal com la percep la població, el caràcter del qual és el resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i/o humans. No només ens referim als paisatges singulars o excepcionals, sinó també i sobretot als quotidians i degradats. No és tan important la protecció, sinó la gestió i ordenació dels paisatges amb els quals convivim diàriament.

Tavernes se situa en la trobada entre els sistemes bètic i prebètic. Els últims estreps de la Serra de Corbera i el Mondúber configuren una vall (Valldigna) conreada des de temps antics, oberta al mar mediterrani per l’est i tancada per les muntanyes a l’oest. La plana al·luvial constitueix la part oriental del terme municipal, terres de marjal i dunes molt transformades. Es tracta d’un territori amb una gran diversitat ambiental on passem de la vora del mar a cims de més de 600 metres, i del medi urbà als racons més aïllats i inaccessibles.

Aquest Estudi pretén ser un instrument de dinamització i millora de la qualitat del paisatge i una eina útil per a orientar les actuacions territorials i el desenvolupament urbanístic, de manera que es preserven els paisatges rellevants i característics que conformen la seua identitat, i es definisca una estructura bàsica ecològica, funcional i visual en el municipi.

L’anàlisi del paisatge ha sigut reservat tradicionalment a experts i especialistes en disciplines diverses. És essencial trencar aquesta tendència i que els ciutadans i agents del territori intervinguen i participen al costat de l’Ajuntament en les decisions que els afecten. És necessari incorporar les seues experiències, sentiments i valors cap al paisatge, més enllà dels valors objectius del coneixement tècnic. El paisatge és una realitat viscuda i percebuda per les persones que l’habitem, gaudim i patim.

En aquest procés de participació ha estat important identificar i valorar els diferents paisatges i recursos, entenent les dinàmiques transformadores i els conflictes generats, i finalment aportar idees per al futur. Volíem conèixer l’opinió dels especialistes en les diferents matèries sobre la realitat local i les possibles solucions, per a generar debat entre la població. Hem treballat per a divulgar els valors naturals i culturals locals, i conscienciar a la població sobre la importància de protegir i gestionar el paisatge, amb la idea d’un futur desenvolupament en harmonia amb el territori. Durant el procés hem parlat de planificació territorial i urbanística, però també del paper de la participació ciutadana.

Acompanya el procés una campanya de comunicació i sensibilització amb la finalitat d’aconseguir la màxima participació i implicació de la ciutadania així com per a transmetre als participants la informació i els coneixements necessaris per a una bona experiència participativa. El lema triat és ‘Mira de prop. Tots som paisatge’, amb la intenció de fer una crida a la reflexió col·lectiva sobre el paisatge del municipi, i apareix en tots els instruments de comunicació emprats, presentacions, notes de premsa, web i xarxes socials de la Regidoria de Participació (#PaisatgeTavernes), postals, cartells, vinils, vídeos…

Hem fet servir els següents instruments de consulta i participació:

  • Reunions i consulta amb l’administració local, polítics i tècnics municipals, per a crear espais de consens sobre diferents qüestiones i aspectes que configuraren el contingut de l’Estudi
  • Estudi d’opinió en el nucli urbà de la platja deTavernes, mitjançant entrevistes a peu de carrer a l’estiu amb l’objectiu d’obtenir una aproximació a l’experiència i coneixement del paisatge de les persones que ens visiten, ja que en aquest cas el paisatge és també un recurs turístic i de desenvolupament econòmic fonamental
  • Entrevistes en profunditat a experts i persones coneixedores del paisatge local, per a conèixer la seua opinió sobre les característiques, valors, problemàtiques i reptes del paisatge del municipi
  • Cartografia col·laborativa, utilitzant l’eina GoogleMapsEngine, dirigida a la ciutadania en general per a cartografiar els valors i amenaces o agressions al paisatge
  • Línia del temps sobre l’evolució històrica del paisatge amb els suggeriments dels ciutadans utilitzant l’eina TimelineJS
  • ‘Voltes pel terme’, consistents en dues sessions d’exploració del paisatge local obertes a tota la ciutadania per a conèixer la percepció social de les dinàmiques territorials i dels canvis complexos que es produeixen en el paisatge, mitjançant l’experiència directa amb aquest, i arreplegar quins són els reptes de futur
  • Tallers sobre la memòria del paisatge, consistents en dues sessions de treball sobre l’evolució del paisatge local amb alumnes de l’escola d’adults municipal per a recordar les transformacions en el territori de les quals han sigut testimonis

Seleccionat en la 9 International Biennal of Landscape Architecture. Barcelona, 2016

Seleccionat en la convocatòria de la cooperativa d’arquitectes LaCol per a ser publicat en el llibre d’edició digital ‘Construir en colectivo. Manual de participación en arquitectura y urbanismo’

Client: Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Emplaçament: Municipi de Tavernes de la Valldigna
Equip: Alejandra Català + Laura García
Col·laboradors: Estudi Cercle + Empar Talens + Manuel Pérez
Any: 2014
participa.tavernes.es/estudipaisatge
facebook
twitter
instagram