FOTO9
FOTO11
FOTO10
FOTO5
FOTO1
FOTO7
FOTO12
FOTO2
FOTO17
FOTO6
FOTO4
FOTO14
FOTO15
FOTO8
FOTO16
FOTO13

#CaminsValldigna. Actuacions als camins públics del Pla (Tavernes de la Valldigna), Fontarda (Simat i Benifairó de la Valldigna) i Mig l’Horta (Simat de la Valldigna)

El següent projecte defineix les obres a executar en diferents localitzacions de la xarxa de camins públics municipals dels tres municipis integrants de la Mancomunitat de la Valldigna, Tavernes, Benifairó i Simat de la Valldigna. Aquestes actuacions s’emmarquen dins de les ajudes del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) de l’Excelentíssima Diputació de València per al bienni 2014-2015.

L’objectiu del present projecte es posar en marxa un pla comú a la Valldigna, tenint en compte els objectius contemplats en la proposta general inicial presentada a la Mancomunitat de la Valldigna en novembre de 2013 anomenada ‘Estratègies per a l’ordenació i gestió sostenible dels camins públics municipals de la Valldigna. Adaptació a les noves funcions socials, econòmiques i mediambientals aplicant criteris de connectivitat social, ecològica i paisatgística’. Amb aquest primer projecte es tractarà de donar suport a la mobilitat sostenible i saludable al territori, situant diversos elements que faciliten la mobilitat a peu i amb bicicleta: condicionament del terreny, plantació, mobiliari. A més, mitjançant un adequat treball de difusió i informació, es començarà a treballar al voltant de la identitat col•lectiva i del sentiment de pertinença a un territori comú amb un patrimoni únic.

Respecte als elements existents de suport a la mobilitat sostenible, cal destacar la mancança de senyalització d’orientació i d’indicació existent a la xarxa de camins públics dels municipis que integren la Mancomunitat de la Valldigna, especialment a Benifairó i Tavernes de la Valldigna. Al llarg de tots els termes municipals es troben a faltar indicacions de com arribar als nuclis de població, als municipis propers o als accessos a les rutes de muntanya. A més, manquen altres dades d’interès per al caminant o ciclista com són punts miradors al paisatge de la vall (vistes a l’ermita de la Xara, Monestir de la Valldigna o al paratge dels Clots), distàncies i temps, identificació d’elements tradicionals hidràulics (sèquia dels Molins i Molí del Pla Vell), arbrat singular o rius i barrancs. Moltes d’aquestes dades són, sense dubte, conegudes per gran part de la població que habita en aquests municipis, no obstant, part de la població més jove i les persones foranes les desconeixen per complet.

Aquest projecte, com ja s’ha comentat, podria ser una experiència inicial d’un projecte estratègic global d’aplicació a tota la xarxa de camins. Per la qual cosa, s’ha apostat per executar la senyalització amb elements que puguen ser reutilitzables i que en fases posteriors serviren per a senyalitzar altres camins de la xarxa. S’han cercat maneres de senyalitzar que permetran identificar el màxim d’elements al menor cost ja que per a l’execució de l’obra es conta amb un escàs pressupost d’execució material. En el disseny de la senyalització i del mobiliari per a seure també han influït els reiterats actes de vandalisme contra senyals verticals existents a la xarxa de camins.

En la nostra climatologia la vegetació té una gran importància per a caminants i ciclistes ja que proporciona ombra i protecció contra els vents. Proposem la plantació d’arbrat d’ombra principalment, ja siga plantació puntual o en filera, en funció de cadascuna de les diferents localitzacions escollides. En l’elecció de les espècies s’ha tingut en compte la promoció de la biodiversitat, potenciant i recuperant la flora i fauna local, i la disminució de l’efecte barrera dels camins entre els ecosistemes. Entre aquestes especies s’ha optat per aquelles que presenten menys requeriments hídrics i de manteniment. La vegetació es presenta també com un estabilitzador dels sòls. Potenciar la vegetació associada als camins millora la qualitat del paisatge, dotant-lo d’heterogeneïtat i significació, i enriqueix els recorreguts.

Seleccionat en la 9 International Biennal of Landscape Architecture. Barcelona, 2016

 

Client: Mancomunitat de la Valldigna
Emplaçament: Municipis de Tavernes, Benifairó i Simat de la Valldigna
Equip: Alejandra Català + Laura Garcia
Col·laborador: Estudi Cercle
Fotografia: Raúl Ferrís
Any: 2015
camins.lavalldigna.es