bici_1
bicis_2
bicis_3

Proposta per a la bicicleta a Dénia

La bicicleta és un mode de transport saludable i eficient que, a l’igual que la mobilitat a peu, té nombrosos beneficis ambientals, socials i econòmics. No produeix soroll, no contamina i permet reduir les emissions d’efecte hivernacle al baixar el nombre de vehicles motoritzats que circulen. Ocupa poc espai, permetent recuperar l’espai públic per a les persones. Ajuda a prevenir malalties no transmissibles i contribueix a la millora de la salut física i mental de la població. Entre altres. La bicicleta és el mode ideal per a distàncies curtes (5 kilòmetres) i per tant pot substituir de manera atractiva al cotxe o la moto en els desplaçaments quotidians.

La bicicleta s’empra molt poc a Dénia encara que la ciutat presenta condicions favorables per a aquest tipus de desplaçaments (dimensions, orografia, climatologia, etc.). La presència de la bicicleta en el repartiment modal era de l’1% segons dades del PMUS de 2008. I malgrat els avanços al municipi pel que fa al suport de la mobilitat ciclista des d’aquest any 2008, queda encara camí a recórrer perquè la bicicleta com a mode de transport estiga en la consciència de tota la població. Així conclou l’estudi de mobilitat que acompanya la versió preliminar del Pla General Estructural de Dénia.

La proposta per a la bicicleta a Dénia respon a les millores que l’Ajuntament de Dénia vol impulsar per tal de normalitzar l’ús de la bicicleta a la ciutat. Aquesta proposta inclou una diagnosi de l’estat actual de la bicicleta pública, la creació d’unes ferramentes de planificació que guien les actuacions a realitzar en la infraestructura ciclista (aparcament i senyalització) i el disseny d’una campanya i accions de foment de la bicicleta. Aquesta proposta es presenta com a part d’una estratègia municipal de la bicicleta a definir en els pròxims anys, que done continuïtat a la feina encetada amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de l’any 2008.

Ajuda’ns a fer visible la bici a Dénia!

Client: Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de l’Ajuntament de Dénia.
Emplaçament: Dénia
Equip: Alejandra Català + Esther Anaya
Col·laboradors: Cyma Comunicación urbana s.l.
Any: En procés