1717
1720
1716
1718
1719
1721
1722
1711111
1791
1712
1714
1710
1713
172
173

Projecte d’enjardinament en carrer Jose Maria Haro confluència amb camí del Cabanyal

El solar objecte del projecte es troba al darrer tram del carrer Jose Maria Haro en la seua trobada amb el camí del Cabanyal al barri de Beteró en el districte Poblats Marítims de València. El projecte d’enjardinament del solar neix de la voluntat dels veïns i veïnes del barri, concretament de la població resident al voltant d’aquest espai, arreplegada per l’Ajuntament de València a través de la consulta ciutadana sobre inversions als barris a finals de l’any 2015.

La urbanització del solar és una reivindicació dels veïns i veïnes del barri a l’Ajuntament des de fa més de trenta anys. Per tant en l’elaboració d’aquest projecte, un punt de partida ha estat recollir les necessitats i desitjos dels veïns i veïnes que es detallen en la proposta presentada a la consulta ciutadana, i l’altre, continuar amb el discurs de la biodiversitat engegat a la ciutat per part del Servei de Jardineria de l’Ajuntament (estructures denses i complexes, diversitat d’espècies, vegetació caduca i perenne, diferents estrats de vegetació, ús d’espècies autòctones, ús d’espècies que afavorisquen la fauna, etc.).

S’enceta doncs un treball col·laboratiu amb els tècnics de l’Ajuntament, l’associació de veïns i veïnes, centres educatius i AMPES, centres assistencials, etc. al barri i experts sobre biodiversitat urbana. Ha estat importat  intercanviar amb ells i elles idees i afectes sobre l’entorn del solar on s’ubicarà el nou espai enjardinat. Aquest treball ens ha permès aproximar-nos a l’ús que es fa dels carrers i dels espais lliures més pròxims, esbrinar els conflictes que puguen existir, conèixer els llocs que més i menys valoren i recollir propostes i desitjos per aquest nou espai.

Els espais verds de proximitat, aquells que es troben a menys de 200-300 metres del domicili, resulten de vital importància en una ciutat com València on l’índex d’envelliment de la població és molt elevat. Aquests espais donen cobertura a les necessitats diàries d’oci, etc. I són especialment importants per a aquells ciutadans i ciutadanes amb una mobilitat reduïda i aquella considerada població captiva: gent major, joves, xiquets i xiquetes, dones, etc.

El solar àmbit del projecte es presenta com un espai idoni per a introduir criteris de disseny socials i ambientals a una escala pròxima i comprovar els beneficis que a curt, mitjà i llarg termini tenen sobre la qualitat de vida i el benestar de la població del barri de Beteró i annexos.

Cal anar més enllà de reduir els espais verds a la ciutat a les funcions d’equipament, cal pensar en les funcions d’infraestructura verda (gestió de l’aigua, contaminació atmosfèrica, contaminació visual, contaminació acústica, adaptació i mitigació al canvi climàtic, etc.), inclosa l’ecològica (ecosistemes, suport vital, biodiversitat, etc.), d’aquests espais.

 

Client: Ajuntament de València
Emplaçament: València
Equip: Juan Català + Alejandra Català + Laura Garcia + Maria Pedro
Col·laboradors: Carolina Mateo + Óscar Ordóñez + Protec Proyectos
Any: 2016