FOTO 9
FOTO 4
FOTO 8
FOTO 3
FOTO 5
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
SECCIONES
SECCIONES
SECCIONES
SECCIONES

PARK-ing, espai d’aparcament i parc urbà

Es pot convertir un espai destinat a l’aparcament de vehicles en un lloc de trobada i gaudi de la ciutadania? Pot un pàrquing ser sostenible i potenciar la biodiversitat urbana? Pot un pàrquing, ser un parc?

Amb aquestes senzilles preguntes va sorgir aquest projecte. El client, l’Ajuntament de Paterna, volia mantenir l’ús existent d’aparcament espontani del solar però, a més, buscava un espai on pogueren conviure altres usos i on es pogueren realitzar diferents esdeveniments populars al llarg de tot l’any.

PARK-ing és un espai flexible adaptat als diferents usos previstos al llarg del dia. Durant els matins, l’espai dóna resposta a les necessitats d’estacionament de la zona. Durant les vesprades i els caps de setmana es converteix en un espai de joc lliure per a les xiquetes i els xiquets on córrer, lliscar, botar, fer equilibris o xarrar amb diferents elements de joc, com canastres de bàsquet, desnivells, tobogans, vegetació o terra.

PARK-ing és un lloc d’encontre i trobada de les veïnes i els veïns del grup d’habitatge social La Merced. En aquests blocs conviuen diferents col·lectius socials vulnerables que requereixen un espai de qualitat, agradable i atractiu, que afavorisca la relació i la convivència. Es plantegen uns espais lliures d’aparcament com a places comunitàries amb paviment de llamborda, vegetació abundant, bancs correguts de formigó i d’altres més alts i amb suport per a les persones més majors.

PARK-ing és també un espai espontani que permet la celebració de diferents festivitats i esdeveniments socials com fires, mercadets, concerts, espectacles o trobades. Per aquesta raó, el projecte defineix espais lliures de diàmetre comprés entre 9 i 25 metres per a poder instal·lar diferents equipaments i infraestructures efímeres i lúdiques.

PARK-ing és un espai sostenible que fomenta la biodiversitat urbana. Aproximadament, el 50% de la superfície del projecte ha sigut resolta amb materials permeables com la terra vegetada, la terra morterenca i la llosa drenant amb la idea que tota l’aigua de pluja es quede al mateix solar i filtre al subsòl per a poder estar a la disposició de la vegetació.

El maneig de l’aigua respon als sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS). Treballem amb tres sistemes diferents: els paviments permeables, els tubs drens filtrants i les rases d’infiltració amb blocs modulars drenants. Mitjançant l’escolament superficial de les zones adjacents, els espais verds i el paviment permeable permeten la filtració de l’aigua i de l’aire al subsòl. Aquestes pluvials seran reconduïdes als tubs drens filtrants, que tenen la finalitat de captar i filtrar l’aigua i alliberar-la de contaminants. Per últim, les rases d’infiltració se situen al punt més baix. En aquestes trobem els blocs modulars permeables drenants que tenen la funció de retenir l’aigua en el moment de màxima intensitat de pluja. Aquest sistema allibera l’aigua retinguda i l’aboca als pous existents quan s’ha reduït el volum que ha de suportar la xarxa de clavegueram convencional.

Client: Ajuntament de Paterna
Emplaçament: Paterna
Equip: Juan Català + Laura Garcia + Alejandra Català +  Maria Pedro
Any: 2018